Tender Account Manager Drink Services - Tender Account Manager Drink Services

Ref: Tender Account Manager Drink Services | Permanent | Sales and Marketing, Food Manufacturing |

Job Specification

Job Title: Tender Account Manager Drink Services
Job Reference: Tender Account Manager Drink Services
Salary Guide: Salary between £0.00 and £0.00 depending on candidate experience and skillset
Listing Category: Sales and Marketing, Food Manufacturing
⚡ Quick Apply 💾 Save Job
Sponsored Links

Job Description

Aan de basis van ons dynamisch groeimodel staat dit eenvoudige principe centraal: er mag niets tussen ongelooflijk getalenteerde mensen en hun versnelde carrière komen.

Daarom dromen we groots, kijken we naar de toekomst en niet naar het verleden, plaatsen we talent centraal en nemen we mensen in dienst die beter kunnen worden dan we zelf zijn.

Bij AB InBev kom je terecht in een gedreven team met behoefte om te groeien en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

De opportuniteit is er. Maak het waar!

De Functie

Om de continuïteit en de groei van het directe distributiekanaal van AB InBev verder te ondersteunen, zal de Tender Account Manager instaan voor het ontwikkelen van een strategie die de distributie van third party products (3PP) binnen de institutionele markt verder ondersteunt, en de belangen van AB InBev als nationale drankenleverancier verder verdedigt. Als Tender Account Manager zal je rapporteren aan de Direct Distribution Manager.

De verantwoordlijkheden van Drink Services Manager:

  • Vertegenwoordiging van het directe distributiekanaal van AB InBev als nationale drankenleverancier binnen de institutionele markt (aankoopgroeperingen, zorgsector, overheidsinstanties,…);
  • Opvolging van bestaande contracten bij belangrijke key accounts: op regelmatige basis klanten bezoeken en organiseren van business reviews, contractvoorwaarden uitvoeren, prijszetting opvolgen, rapportering van statistieken en KPI's, evalueren van klantentevredenheid;
  • SPOC voor alle drankentenders in België: coördineren van het volledige offerteproces van A tot Z in nauwe samenwerking met verschillende departementen zoals 3PP procurement en sales operations;
  • Tender-publicaties nauwgezet bijhouden en actief op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten binnen de institutionele markt, pro-actief contacten leggen en relaties opbouwen met decision makers (aankopers), en een adviserende rol opnemen met als doelstelling de geprefereerde drankenleverancier te zijn binnen de institutionele sector;
  • Opmaken van tender business cases: gedetailleerd analyseren van lastenboeken, opmaken van een grondige markt- en concurrentieanalyse, in kaart brengen van de reële behoeften van de klant en strategieën ontwikkelen om een "best in class" offerte neer te leggen;
  • Aansturen van 2 sales support medewerkers die je bijstaan voor de opmaak van offertes en alle administratie, organiseren van opvolgingsvergaderingen en teammeetings;
  • Ontwikkelen van een competitieve prijsstrategie die in lijn ligt met de overkoepelende doelstellingen van AB InBev, rekening houdend met diverse externe factoren;
  • In samenspraak met de klant streven naar een optimalisatie van de logistieke en administratieve processen en zodoende een win-win situatie te creëren en loyaliteit te vergroten;
  • evalueren van alle neergelegde offertes op basis van de vooropges